Keyword Cannibalization là gì? Cách tránh keyword cannibalization

Keyword Cannibalization là gì?

Keyword cannibalization là một vấn đề phổ biến trong SEO khi có quá nhiều bài viết trong website của bạn chứa các từ khóa giống nhau, dẫn đến việc cạnh tranh với chính mình trong kết quả tìm kiếm. Trong bài viết này, cùng SSbacklink tìm hiểu chi tiết về keyword cannibalization, tại sao nó xảy ra và cách để tránh nó.

Keyword Cannibalization là gì?

Keyword Cannibalization là gì?
Keyword Cannibalization là gì?
 • Keyword cannibalization nghĩa là có nhiều bài viết trong website của bạn chứa các từ khóa giống nhau.
 • Điều này dẫn đến việc các trang của bạn sẽ cạnh tranh với nhau trong kết quả tìm kiếm, do đó giảm hiệu quả của chiến lược SEO của bạn.

Tại sao keyword cannibalization lại xảy ra?

 • Lỗi trong quá trình tạo nội dung và cấu trúc website: Khi bạn tạo nội dung không có kế hoạch hoặc không đồng bộ hóa các từ khóa, các bài viết sẽ chứa các từ khóa giống nhau, dẫn đến keyword cannibalization.
 • Sử dụng quá nhiều từ khóa: Khi bạn sử dụng cùng một từ khóa nhiều lần trong các bài viết, điều này sẽ gây ra keyword cannibalization.
 • Thiếu kế hoạch SEO: Nếu bạn không có một kế hoạch SEO rõ ràng, điều này cũng dễ dẫn đến keyword cannibalization.

Các hậu quả của keyword cannibalization

Các hậu quả của keyword cannibalization
Các hậu quả của keyword cannibalization
 • Giảm hiệu quả SEO: Khi các trang web của bạn cạnh tranh với nhau trong kết quả tìm kiếm, điều này sẽ làm giảm hiệu quả của chiến lược SEO của bạn.
 • Khó khăn trong việc xây dựng liên kết: Nếu các trang web của bạn cạnh tranh với nhau trong kết quả tìm kiếm, điều này sẽ làm cho các trang web khó khăn hơn để xây dựng liên kết.
 • Tối ưu hóa không hiệu quả: Việc tối ưu hóa nội dung và trang web của bạn sẽ trở nên khó khăn hơn khi các trang web cạnh tranh với nhau trong kết quả tìm kiếm.

Cách tránh keyword cannibalization

Cách tránh keyword cannibalization
Cách tránh keyword cannibalization

Xác định các từ khóa chính:

 • Trước khi tạo nội dung mới, hãy xác định xem từ khóa chính mà bạn muốn tập trung vào là gì.
 • Đảm bảo rằng các từ khóa này không trùng lặp trong các bài viết khác.

Tạo kế hoạch cho nội dung:

 • Tạo một kế hoạch cho nội dung của bạn, bao gồm các từ khóa và chủ đề cụ thể.
 • Sắp xếp các nội dung của bạn dựa trên các từ khóa và chủ đề cụ thể để đảm bảo rằng các bài viết không trùng lặp với nhau.

Kiểm tra website của bạn:

 • Kiểm tra website của bạn để tìm kiếm các trang web có chứa các từ khóa giống nhau.
 • Nếu bạn phát hiện ra các trang web như vậy, hãy xác định xem bài viết nào là trang chủ của từ khóa và các bài viết khác sẽ trở thành các trang liên quan.
 • Chỉnh sửa lại nội dung của các bài viết sao cho không có trùng lặp về từ khóa.

Sử dụng canonical tags:

 • Dùng canonical tags để chỉ ra rằng một bài viết cụ thể là trang chủ của một từ khóa.
 • Điều này sẽ giúp cho các công cụ tìm kiếm hiểu được trang nào là trang chính của từ khóa đó, do đó giảm thiểu keyword cannibalization.

Sử dụng internal linking:

 • Sử dụng internal linking để liên kết giữa các bài viết của bạn.
 • Điều này có thể giúp tăng cường sức mạnh của các trang web và giúp cho công cụ tìm kiếm hiểu được cấu trúc của website của bạn.

Kết luận

Keyword cannibalization là một vấn đề phổ biến trong SEO, nhưng nó không phải là không thể tránh được. Việc tạo ra một kế hoạch cụ thể và theo dõi các từ khóa sẽ giúp bạn tránh được keyword cannibalization và tăng cường hiệu quả của chiến lược SEO của bạn.

Xem thêm:

FAQs

 1. Keyword cannibalization là gì? Là việc có nhiều bài viết trong website của bạn chứa các từ khóa giống nhau, dẫn đến cạnh tranh với chính mình trong kết quả tìm kiếm.
 1. Tại sao keyword cannibalization lại xảy ra? Lỗi trong quá trình tạo nội dung và cấu trúc website, sử dụng quá nhiều từ khóa hoặc thiếu kế hoạch SEO.
 1. Các hậu quả của keyword cannibalization là gì? Giảm hiệu quả SEO, khó khăn trong việc xây dựng liên kết và tối ưu hóa không hiệu quả.
 1. Làm thế nào để tránh keyword cannibalization? Xác định các từ khóa chính, tạo kế hoạch cho nội dung, kiểm tra website của bạn, sử dụng canonical tags và sử dụng internal linking.
 1. Internal linking là gì? Liên kết giữa các trang web trong cùng một website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *